Reduire les trois expression suivantes E4=6v7-8v7 E5=4v5+2v20 E6=2v8+3v50-7v18 ecrire de la facon la plus simle possible (en donnant des valeurs exactes et non des valeurs approchees) C=v5*(v19-v13)*(v15+v13):6

detail des expressions

2

Réponses

2013-03-16T23:28:57+01:00
E4 = -2v7
E5 = 8v5
E6 = 4v2 + 15v2 - 21v2 = -2v2
2013-03-16T23:30:43+01:00