Réponses

Meilleure réponse !
2014-10-01T18:04:51+02:00
Exo2
4
4+4=8
8×8=64
64-10=54
exo1
b=21+2×((6+24)-28÷4)
b=21+2×(30-28÷4)
b=21+2×(30-28×1/4)
b=21+2×(30-7)
b=21+2×(23)
b=21+46
b=67