Réponses

Meilleure réponse !
2014-10-01T00:18:05+02:00
B=1/8-7/12÷7/6+7/16
b=1/8-7/12×6/7+7/16
b=1/8-1/2×1+7/16
b=1/8-1/2+7/16
b=2/16-8/16+7/16
b=1/16