Réponses

2014-09-20T08:17:40+02:00
U0=V0+5=0+5=5
u1=V1+5=1+5=6
u2=V2+5
u3=V3+5
u4=V4+5=2+5=7