Réponses

2014-05-26T21:11:11+02:00
Ln0,9876^n = Ln0,4
nLn0,9876 = Ln0,4
n = Ln0,4/Ln0,9876
n = 73