Réponses

2014-03-24T09:21:38+01:00
V=D/T
1a) V=40 et D=9. 40=9/T donc T=9/40=0,225 h soit 13,5 mn (13mn 30 sec)
1b) V=45 et D=9. 45=9/T donc T=9/45=0,2 h soit 12mn
1c) Le gain de temps est de 1m 30sec.

2a) V=130 et D=70. 130=70/T donc T=70/130≈0,538 h soit 32mn et 18sec
2b) V=140 et D=70. 140=70/T donc T=70/140=0,5 h soit 30mn.
2c) Le gain de temps est de 2mn 18sec