Réponses

2014-03-19T16:25:57+01:00
Bonjour,

E = 72 x 54 + 72 x 110 + 72 x 31 - 95 x 72
E = 72 x (54 + 110 + 31 - 95)
E = 72 x 100
E = 7200