Réponses

2013-12-09T20:15:33+01:00
Exo 5 
A=-1 B=-64 C=89 D=17 E=25/9 F=-8/27 G=-2700 H=-16000
J= -66 K=-264 L=-200/27

exo 6
prg A:2
         2+5=7
         7²=49

prg B: 4
          4-7=-3
          (-3)²=9

1 a) -2
       -2+5=3
       3²=9
  b) 7
      7+5=12
      12²=144